Chủ trương di dời các hộ dân sống ở khu vực rừng Phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng thuộc địa bàn xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng đã có từ lâu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tiến hành. Việc chậm di dời, tái định cư cho các hộ dân đang ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn rừng phòng hộ cũng như quản lý địa bàn dân cư.