Cần sớm tiến hành nạo vét suối Cầu Định

Mời quý vị theo dõi phần tư vấn của Luật sư Nguyễn Thanh Đạm - Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với các thư hỏi của bạn xem Đài.

Tiếp tục chương trình là nội dung trả lời của các cơ quan chức năngEmail của chương trình là: hopthutruyenhinhbtv@gmail.com, quý vị có thể gửi đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến địa chỉ Email trên mà không cần đến trực tiếp, chúng tôi sẽ tiếp nhận và giải đáp hoặc chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết hoặc trả lời những ý kiến, phản ánh của quý vị, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh.