Sáng nay, Chính Phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Chủ trì phía đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Chủ trì phía đầu cầu tỉnh Bình Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lộc Hà.