Hiện nay đã xuất hiện các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến đối tượng là học sinh, sinh viên. Công an  khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin về tác hại ma túy, đặc biệt là các loại ma túy mới, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy để nhận biết, phòng ngừa.