Theo thông cáo, tình huống diễn tập là một nhóm khủng bố khống chế và bắt cóc con tin trên một chiếc thuyền du lịch trên sông Thames rồi sau đó tiến vào trung tâm thủ đô London để thực hiện một vụ tấn công khủng bố”.