Bên cạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tỉnh Bình Dương cũng còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Trong đó có áp lực lạm phát tăng. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, kéo theo các vấn đề an sinh xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự.