Chương trình giao lưu trực tiếp với Bác sĩ Nguyễn Văn Nhưỡng, Trưởng Khoa Nhi, BV Đa khoa Bình Dương.