Mang thông điệp “Cộng đồng an toàn, thể thao trở lại”, ngày 20/6 tới, Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương (THBD) mở rộng lần VII năm 2020 Cúp Tôn Đại Thiên Lộc sẽ trở lại với chặng thi đấu thứ 2.

Mời quý vị và các bạn xem chương trình khác của BTV trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: BTVGo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS, Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 - TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG