Chàng trai 24 tuổi này bắt đầu biết chơi đàn vi-ô-lông từ năm lên 9 tuổi ở một tổ chức cộng đồng tại khu phố Santa Marta trước khi anh trở thành nghệ sĩ đường phố. Sinh ra và lớn lên ở khu phố Santa Marta - nơi đầy rẫy tình trạng bạo lực và tội phạm, Dias cho biết chính âm nhạc đã giúp cuộc đời của anh sang trang mới tươi sáng hơn.