Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vấn đề đang được tỉnh Bình Dương hết sức quan tâm hiện nay, là thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Đây được xem là mấu chốt quan trọng để thực hiện thắng lợi

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vấn đề đang được tỉnh Bình Dương hết sức quan tâm hiện nay, là thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế. Đây được xem là mấu chốt quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân.

Phòng khám đa khoa Nhân Nghĩa ở thị xã Bến Cát, trung bình mỗi ngày ở đây đón nhận hơn 700 lượt người đến khám và điều trị bệnh. Trong đó, có hơn 70% lượt bệnh nhân đến khám Bảo hiểm y tế. Để đám ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi người dân, nhất là số đông bệnh nhân tham gia Bảo hiểm tế; cùng với việc kiện toàn đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, đơn vị đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế, chẩn đoán cận lâm sàng, đảm bảo chất lượng trong quy trình khám chữa bệnh.

Khách quan mà nói, công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong hệ thống cơ sở y tế tỉnh Bình Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo được niềm tin cho người dân về chính sách an sinh này. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bất cập cần được chấn chỉnh trong quy trình khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế hiện nay: một số cơ sở y tế vẫn còn phân biệt đối xử giữa bệnh nhân khám dịch vụ và khám bảo hiểm y tế, từ việc cấp phát thuốc, các phương pháp điều trị kỹ thuật cao, cho đến cung cách thái độ phục vụ đối với người bệnh vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định. Chính điều này đã làm cho một bộ phận người tham gia bảo hiểm y tế luôn cảm thấy mình không được đối xử công bằng và chưa thực sự đặt trọn niềm tin vào tấm thẻ Bảo hiểm y tế.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gắn liền với quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những vấn đề then chốt để hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Để làm được điều này, đòi hỏi các cơ sở y tế phải không ngừng phát huy vai trò của mình, thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên cơ sở kiện toàn điều kiện chuyên môn, gắn với cầu thị, lắng nghe, tương tác tốt với người bệnh, kịp thời điều chỉnh hướng đến mục đích chung trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Một khi cơ sở khám chữa bệnh tạo được niềm tin trọn vẹn từ người dân tham gia bảo hiểm y tế, thì việc thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân cũng sẽ thuận lợi hơn.