Đối với Tỉnh Bình Dương, PCI năm 2016 đã đuợc đánh giá rất tốt với sự bứt phá từ hạng khá trong các năm 2014, 2015, đã vuơn lên hạng rất tốt và đứng vị trí 4/63 Tỉnh Thành cả nuớc.

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016.  Đối với Tỉnh Bình Dương PCI năm 2016 đã đuợc đánh giá rất  tốt với sự bứt phá từ hạng khá trong các năm 2014, 2015, đã vuơn lên hạng rất tốt và đứng vị trí 4/63 Tỉnh Thành cả nuớc .

Năm 2016, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) của Bình Dương đã đạt kết quả rất tốt, với tổng điểm đạt 64,96 và đuợc xếp hạng 4/63 tỉnh thành. Kết quả này rất đáng phấn khởi, bởi trước đó trong các năm 2014 và năm 2015 tổng điểm PCI của Bình Dương mới chỉ đạt lần luợt là  58,82 điểm  và 58,84 điểm thuộc vào tốp khá. Qúa trình tăng hạng PCI và tăng đến 6 điểm so với 2 năm trước tại Bình Dương, dù đuợc xét trên 10 tiêu chí gồm: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí tham gia, tính năng động, hỗ trợ doanh nghiệp… Song tổng quan chung nhất vẫn là sự đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà đầu tư trên tinh thần cầu thị, đồng hành của chính quyền, các cơ quan hữu quan đối với doanh nghiệp hiện nay.

Có thể khẳng định, bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng hòan chỉnh, Bình Dương còn đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư; kịp thời chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên sự yên tâm, gắn bó của các doanh nghiệp. Trong năm 2016 Bình Dương đã thu hút thêm hơn 2 tỷ USD vốn FDI và hơn 29.000 tỷ đồng vốn trong nước, góp phần đưa luợng vốn FDI ở địa phương đến cuối năm 2016 lên 25,5 tỷ USD và vốn đầu tư trong nuớc tại Tỉnh lên 186.000 tỷ đồng (tương đuơng hơn 9 tỷ USD).

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2017, Bình Dương tiếp tục thu hút vốn FDI đạt 748 triệu USD gồm 28 dự án mới với số vốn 698 triệu USD và 12 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm 50 triệu USD. Cùng với đó, địa phương cũng thu hút vốn đầu tư trong nuớc đạt hơn 4100 tỷ đồng gồm 444 dự án mới với số vốn hơn 2200 tỷ đồng và 89 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn hơn 1900 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 2 tháng đầu năm, Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư nuớc ngòai đạt hơn 50% kế họach năm và thu hút vốn đầu tư trong nuớc đạt hơn 40% kế họach năm, sẽ là minh chứng sinh động cho thứ hạng PCI cao của Tỉnh.

Bình Dương đang bước vào giai đọan nâng cao chất luợng tăng trưởng nền kinh tế, địa phương sẽ quan tâm hơn nữa trong việc hòan thiện tòan bộ các chỉ số PCI ở top dẫn đầu, tạo tiền đề cần thiết thu hút các nguồn đầu tư thực hiện hiệu quả tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở địa phương.

Trịnh Cầu-Ng Hùng