Ngày 04/01, giới chức Iran tuyên bố làn sóng biểu tình bạo lực chống chính quyền đã chấm dứt, và chính phủ đang tập trung vào giải quyết các lo ngại về kinh tế, vốn là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới các cuộc biểu tình trong 6 ngày qua. Trong khi đó, các cuộc tuần hành quy mô lớn ủng hộ Chính phủ Iran vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày thứ 2 liên tiếp.