Chính phủ quyết tâm kéo giảm chi phí logistics hiện đang chiếm tới gần 21% GDP của Việt Nam, tương đương hơn 46 tỷ đô la Mỹ theo quy mô GDP năm 2017.

Chính phủ quyết tâm kéo giảm chi phí logistics hiện đang chiếm tới gần 21% GDP của Việt Nam, tương đương hơn 46 tỷ đô la Mỹ theo quy mô GDP năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 200 năm 2017, phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt từ 8% đến 10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15% đến 20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50% đến 60%.

Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai các nhóm nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra, đạt được một số kết quả nhất định. Đầu tuần tới, Hội nghị về logistics sẽ được tổ chức nhằm nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ logistics.