Có thể nói, 79 mùa xuân của Bác Hồ là bảy mươi chín năm Bác sống, làm việc, cống hiến vì “dân”. Và chữ “Dân” luôn ở trong trái tim Người.