Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5/1946 – 22/5/2024. Tại Bình Dương, theo Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân Tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương phải tăng cường cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của cấp chính quyền đến từng ấp, khu phố, người dân; chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, theo phương châm “4 tại chỗ”.