Khách mời: Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính Trị Khu vực II

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để thi đua ái quốc trở thành phong trào quần chúng “rộng và sâu”, thì trước hết phải “lấy tinh thần yêu nước làm gốc”. Bởi lẽ, không chỉ thi đua trong kháng chiến, mà vô luận trong thời kỳ nào cũng phải thi đua và thi đua nhất định phải dựa trên cơ sở tinh thần yêu nước của cả dân tộc. Với tinh thần ấy, nhất định “Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mỗi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng” .

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG