Sáng 29/3, tại Huyện Bàu Bàng cũng đã diễn ra hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn.