Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X, sau phần trả lời chấn vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã giải trình để làm rõ nhiều nội dung mà các đại biểu và cử tri quan tâm.