Sáng 11/12, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao chủ trì họp với lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan về công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới”.