Festival đờn ca tài tử quốc gia lần II - Bình Dương năm 2017 diễn ra từ 8/4-12/4. Đến nay, các công tác tổ chức đã được Bình Dương chuẩn bị hoàn tất., nổ lực đảm bảo Festival diễn ra thành công.

Festival đờn ca tài tử quốc gia lần II - Bình Dương năm 2017 diễn ra từ 8/4-12/4. Đến nay, các công tác tổ chức đã được Bình Dương chuẩn bị hoàn tất., nổ lực đảm bảo Festival diễn ra thành công.