Từ nhiều năm qua, TP.Thủ Dầu Một đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” và đã mang lại những kết quả rất tích cực. Trong giai đoạn mới, TP.Thủ Dầu Một tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động nhằm xây dựng và phát triển thành phố, xây dựng con người đất Thủ giàu tính nhân văn, ứng xử văn minh, lịch sự.