Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hơn 30 chuyên gia LHQ đã kêu gọi các quốc gia và công ty chấm dứt hoạt động chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Israel.

Trong tuyên bố chung, các báo cáo viên đặc biệt, các chuyên gia độc lập và các nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã kêu gọi các quốc gia và nhà sản xuất vũ khí ngừng bán hay chuyển giao vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel, ngay cả khi hoạt động này được thực hiện theo các giấy phép xuất khẩu hiện hành. Việc chấm dứt chuyển giao phải tính cả những hoạt động được thực hiện gián tiếp thông qua các nước trung gian mà cuối cùng có thể được các lực lượng Israel sử dụng, đặc biệt là trong các cuộc tấn công đang diễn ra ở Dải Gaza