Đối tượng bị bắt là Trương Thị Nguyệt Hồng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tỉnh Kiên Giang bị truy nã về hành vi lạm dụng tìn nhiệm, chiếm đoạt ài sản.

Đối tượng bị bắt là Trương Thị Nguyệt Hồng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tỉnh Kiên Giang bị truy nã về hành vi lạm dụng tìn nhiệm, chiếm đoạt ài sản.