Theo đó, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May đã để mất "thành trì" Kensington, phía Tây London vào tay Công đảng với khoảng 20 phiếu bầu.