Ngày 19/1, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng người Rohingya, đồng thời kêu gọi Chính phủ Myanmar mở cửa cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại tại bang miền Bắc Rakhine, nơi có cộng đồng Rohingya sinh sống.