Xác định thi đua là động lực thúc đẩy quá trình phát triển, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo luôn được các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp triển khai sâu rộng trong đoàn viên, người lao động. Qua phong trào thi đua đã tạo hiệu ứng tích cực trong lao động sản xuất, khuyến khích, động viên người lao động phát huy năng lực, cống hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty đề ra.