Nâng cao chất lượng dạy và học là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục nói chung và ở mỗi trường nói riêng Trong những năm học qua, Trường tiểu học Trần Quốc Toản luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu.  Làm sao để học sinh nắm bắt và thích thú với các môn học là tiêu chí mà các giáo viên bộ môn luôn cố gắng thực hiện thật tốt, ngoài chương trình học thông thường các cô tìm tòi, áp dụng những phương pháp sáng tạo mới để giúp các em vừa tiếp thu bài học một cách dễ dàng vừa cảm thấy yêu thích môn học của mình.