Công tác giải quyết đơn thư của người dân Bình Dương năm 2022

Mời quý vị theo dõi phần tư vấn của Luật sư Nguyễn Phước Long - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đối với các thư hỏi của bạn xem Đài. Tiếp tục chương trình là phần trả lời thư của các cơ quan chức năng.