Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Tân Uyên tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với khu dân cư thương mại trên địa bàn thành phố năm 2023.