Tiếp tục đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 2 cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, tại cuộc tiếp xúc với cử tri phường An Tây thành phố Bến Cát Sáng 17/6, Đoàn đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh, thành phố do Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Văn Lộc làm trưởng đoàn ghi nhận gần 20 kiến nghị thuộc đa dạng các lĩnh vực.