Ngày 16/6, Cuba lên án chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố đối với nước này, đồng thời vẫn khẳng định mong muốn "đối thoại một cách tôn trọng" với Washington.