Cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ miền Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 vào chiều nay tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương.