Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, đơn vị này sẽ cung ứng đủ vaccine và bơm kim tiêm theo nhu cầu cho triển khai tiêm mũi 4 của các tỉnh, thành phố trên cả nước