Cuộc sống bên trong khu phong tỏa hàng ngàn sinh viên

Tác giả: Bùi Việt Hưng

Đơn vị: Đài PTTH Bình Dương