Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một móc son chói ngời nhất trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Mỗi lần kỷ niệm sự kiện trọng đại ấy, bao thế hệ người dân Việt Nam lại nghiêng mình tri ân lớp lớp những người lính bộ đội cụ Hồ. Họ không chỉ hy sinh xương máu, cống hiến tuổi thanh xuân vì nền hòa bình độc lập, mà vẫn âm thầm đóng góp công sức và trí tuệ vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước hôm nay. Dù trong bấy kỳ hoàn cảnh nào, những người lính hôm qua và cựu chiến binh hôm nay vẫn luôn gương mẫu đi đầu, gìn giữ phát huy và lan tỏa những phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ.