Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, sáng nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương gồm: ông Lê Văn Khảm - Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên.