Trường thành lập từ năm 1998 trên cơ sở Trường dạy nghề Phương Thủy và là trường trung học chuyên nghiệp dân lập đầu tiên của cả nước (1999). Chỉ 4 năm, nhà trường đã được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, nay nâng cấp lên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Kể từ ngày 21/9/2010, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương chính thức trở thành Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Đây là bước ngoặt mới giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.