Chiều nay 11/6 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dĩ An tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.