Chiều 16/5, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành phiên làm việc đầu tiên.

Chiều 16/5, Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tiến hành phiên làm việc đầu tiên. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng hơn 430 đại biểu đại diện cho gần 700.000 đoàn viên công đoàn tỉnh Bình Dương.  

Tại phiên họp đầu tiên, Đại hội đã tiến hành các bước trong quy trình chuẩn bị cho đại hội chính thức sẽ khai mạc vào sáng mai 17/5. Các đại biểu tham gia đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký; bầu ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại đại hội. Thực hiện chia tổ thảo luận và thông qua chương trình Đại hội chính thức.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua, những thành tựu mà các cấp công đoàn đã đạt được, cũng như những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ, tìm ra nguyên nhân chủ yếu để có những giải pháp khắc phục. Với mục tiêu “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững tỉnh Bình Dương”, Đại hội lần này sẽ phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết đại hội Công đoàn Bình Dương trong nhiệm kỳ mới. Về công tác nhân sự, đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành, bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của LĐLĐ tỉnh khóa X, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong 3 ngày 16, 17 và 18/5.