Về xã Minh Tân huyện Dầu Tiếng vào những ngày đầu xuân mới 2023 này, ấn tượng đối với chúng tôi là những con đường thảm nhựa sạch đẹp, dọc hai bên đường là những hàng cây xanh, những khóm hoa rực rỡ... Đó đây, những công trình phúc lợi công cộng có huy động sức dân tham gia đã góp phần thay đổi diện mạo của nông thôn Minh Tân hôm nay. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong việc hưởng ứng chương trình mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

      Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Minh Tân nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí hiện có theo hướng bền vững. Để làm tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát các tiêu chí, đánh giá thực trạng, đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, Ban chấp hành đảng bộ, các tổ chức đoàn thể, ban điều hành các ấp, tổ nhân dân tự quản…để có cơ sở triển khai thực hiện. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết Chuyên đề, trong đó có việc tập trung nâng cao chất lượng từ 2-3 tiêu chí. Nhờ có sự phân công, chỉ đạo cụ thể gắn với trách nhiệm từng cá nhân nên các thành viên trong ban chỉ đạo luôn bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân để điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, cấp ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, như: các buổi sinh hoạt của chi bộ, của các tổ chức đoàn thể, các cuộc họp dân, thông qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền miệng... Từ đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

       Hiện nay, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 đạt 71 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,78%, có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% đường giao thông nông thôn bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân; các thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phục vụ của nhân dân.

        Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh có viết: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trong những năm qua, học và làm theo lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên ở xã Minh Tân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, ra sức xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông nông mới nâng cao. Những kết quả đạt được đã thể hiện sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, vận dụng hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tế, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, huy động sức mạnh của nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương phấn đấu xây dựng xã Minh Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.