Chương trình Bình Dương Mến Yêu được phát sóng trên: Kênh BTV1 vào lúc 7h50 Thứ Năm hàng tuần ; App BTVGo Đài PTTH Bình Dương; Website: http://btv.org.vn/

Sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt gần 23 năm kể từ khi được tái lập, Đảng bộ, Chính quyền, quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp Bình Dương đã tranh thủ thời cơ, khai thác tiềm năng lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu nhằm đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện về kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, trên 13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng - tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng gấp nhiều lần so với lúc mới tái lập tỉnh. Năm 2018, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,01%, GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng, Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,79%, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%, dịch vụ có chuyển biến mạnh, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,6% so với năm 2017, thu ngân sách năm 2018 đạt dự toán Chính phủ giao.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG