Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2023 – 2028) sẽ chính thức diễn ra từ chiều nay 21/9 đến 23/9, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh. Đại hội tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Công đoàn tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023 và thảo luận giải pháp, đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bình Dương đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.