Singapore là một trong những quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào Bình Dương. Thành công nhất là dự án hợp tác khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP). Ngoài ra, tại Bình Dương còn có những dấu ấn quan trọng khác minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước Singapore -  Việt Nam.