Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Bình Dương gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hầu hết chỉ tiêu, công trình thanh niên đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Phương thức nội dung hoạt động Đoàn thường xuyên được đổi mới, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ và tạo dấu ấn đậm nét trong xã hội.