Thanh tra tỉnh Bình Dương có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong những năm qua Thanh tra tỉnh đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần vào công tác quản lý Nhà nước của tỉnh, ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Mời các bạn xem các chương trình Bình Dương Mến Yêu khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/binh-duong-men-yeu

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG