Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhiều năm qua, huyện Dầu Tiếng luôn tập trung quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.