Cùng với công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn lao động, việc quan tâm chăm lo, hỗ trợ đối tượng bị tai nạn lao động trên địa bàn cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Sự quan tâm này đã góp

Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ở Bình Dương luôn được quan tâm. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn lao động, việc quan tâm chăm lo, hỗ trợ đối tượng bị tai nạn lao động trên địa bàn cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Sự quan tâm này đã góp phần giúp các đối tượng không may bị tai nạn lao động, vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Vào làm công nhân tại Công ty TNHH Đông Nam, thị xã Dĩ An không được bao lâu, cuối năm 2016 vừa qua, trong một lần bất cẩn, chị Trần Thị Mai đã bị máy cuốn nát cánh tay phải, không còn khả năng làm công việc cũ. Mặc dù vậy, cùng với sự quan tâm hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị, lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty đã chủ động sắp xếp bố trí chị vào làm ở bộ phận mới, phù hợp hơn. Nhờ đó, cuộc sống của chị Mai dần ổn định trở lại.

Việc quan tâm chăm lo đối tượng bị tai nạn lao động chính là sự thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, của xã hội đối với các trường hợp không may trong cuộc sống. Với trách nhiệm của mình, các doanh nghiệp đã có những động thái tích cực trong công tác hỗ trợ, chăm lo người bị tai nạn lao động, giúp cho bản thân và gia đình người lao động không may- có điều kiện chữa trị, tạo việc làm mới. Sự hỗ trợ thiết thực này đã giúp các đối tượng bị tai nạn lao động vững tin vượt qua khó khăn, tật nguyền.

Cùng với vai trò từ phía doanh nghiệp, việc quan tâm người bị tai nạn lao động luôn được các ngành chức năng, đoàn thể ở Bình Dương đặc biệt quan tâm. Gắn liền với các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo an toàn lao động, các ngành chức năng, đơn vị liên quan luôn theo dõi sát, nắm bắt một cách đầy đủ tình hình tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp. Từ đó, có sự tác động kịp thời đến chủ doanh nghiệp - thể hiện trách nhiệm đối với các trường hợp bị tai nạn lao động. Thông qua các hoạt động phong trào, các nguồn quỹ xã hội, hàng năm, tỉnh Bình Dương đã thăm và tặng quà cho hàng trăm đối tượng bị tai nạn lao động trên địa bàn, góp phần hỗ trợ, động viên các đối tượng bị tai nạn lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tai nạn lao động xảy ra luôn gây thiệt hại cho bản thân, gia đình và xã hội, là hậu quả buồn- không ai mong muốn. Do đó, cùng với công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn lao động ở doanh nghiệp, việc quan tâm hỗ trợ các trường hợp không may bị tai nạn lao động sẽ là nguồn động viên to lớn để người bị tai nạn lao động vững tin, tiếp bước trên đường đời.