Dạy tốt, học tốt là phương châm được đặt lên hàng đầu của Trường Tiểu học Lái Thiêu. Trong năm vừa qua trừơng đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp. Nhằm giúp học sinh nắm bắt được chương trình học, thầy cô ở trường luôn tìm tòi, học hỏi đưa vào giáo áo những hình ảnh, phương pháp dạy mới trong giáo án để học sinh cảm thấy yêu thích môn học và nắm bắt nội dung bài học một cách dễ dàng.