Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 9/2022, thông tin về số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc thời gian qua, Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 28 cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy, trong vòng 2 năm rưỡi (từ năm 2020 đến giữa năm 2022) có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc, chuyển sang khu vực tư, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng gần 16.000 người nghỉ việc. Hai lĩnh vực nổi bật là ngành giáo dục có hơn 16.400 người, ngành y tế hơn 12.000 người nghỉ việc. Thời gian tới, Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội nhằm xem xét tăng lương thế nào cho phù hợp.