Dự thảo Tờ trình nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức, đang được lấy ý kiến từ 12 bộ, ban, ngành. Theo đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn

Dự thảo Tờ trình nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức, đang được lấy ý kiến từ 12 bộ, ban, ngành. Theo đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn trong năm 2019.

Đối với dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, Bộ đề xuất phương án làm việc thứ Bảy, ngày 5/1/2019 để nghỉ thứ Hai, ngày 31/12/2018. Như vậy, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết ngày thứ Ba 1/1/2019 Dương Lịch.

Đối với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Bộ đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày, thứ Ba ngày 30/4 và thứ Tư ngày 1/5, không hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày.

Phương án 2: Nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019 dương lịch, và làm việc bù vào thứ Bảy 4/5/2019 dương lịch.

Theo lộ trình xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình, Bộ dự kiến tổng hợp các góp ý và trình Chính phủ vào tháng 6/2018.